Home | Contact
Praktijk voor Coaching - en Psychologische hulp in de Basis GGZ
Praktijk Klumper

Praktische gang van zaken

Bij een Basis GGZ traject ligt de kracht in het kortdurend behandelen dat wil zeggen 5, 8 of 11 keer, afhankelijk van de problematiek. De kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar.Om de aanmelding bij de praktijk zo eenvoudig mogelijk te houden is de procedure als volgt:

  1. Voor het maken van een eerste afspraak of kunt u telefonisch contact opnemen op 06 21805239. Als ik u niet direct te woord kan staan spreekt u dan uw naam en telefoonnummer in, dan bel ik u binnen 24 uur terug. Mailen kan ook: lies.klumper@praktijkklumper.nl
  2. Door de fluctuatie in de aanmeldingen kan een wachttijd van max. 3 weken ontstaan, maar meestal kunt u in de week volgend op de aanmelding, terecht voor een intakegesprek.
  3. Na de intake die uit of meerdere gesprekken kan bestaan, worden verdere therapieafspraken gemaakt.
  4. De frequentie van de gesprekken is afhankelijk van de problematiek en vindt in overleg plaats. Mocht u daarna gemotiveerd zijn voor langdurige psychotherapie dan is een doorverwijzing naar collega's in hetzelfde pand goed te regelen.
  5. De therapiegesprekken duren 45 minuten.

Bij uitzondering kunnen de gesprekken ook in de avonduren plaatsvinden.